Скицници » Скицник обикновен

Скицник

Тяло: 233х333 мм, обемна хартия
Спирала
20 бр. в пакет

Скицник

Тяло: 233х333 мм, обемна хартия
Спирала
20 бр. в пакет

Скицник

Тяло: 233х333 мм, обемна хартия
Спирала
20 бр. в пакет