Скицници » Скицник офсет

Скицник офсет

Скицник
Тяло: 210х297 мм, 20 листа
Офсетова хартия - 120 грама
Спирала
10 бр. в пакет

Скицник офсет

Скицник
Тяло: 210х297 мм, 20 листа
Офсетова хартия - 120 грама
Спирала
10 бр. в пакет

Скицник офсет

Скицник
Тяло: 210х297 мм, 20 листа
Офсетова хартия - 120 грама
Спирала
10 бр. в пакет

Скицник офсет

Скицник
Тяло: 210х297 мм, 20 листа
Офсетова хартия - 120 грама
Спирала
10 бр. в пакет